16 octubre 2008

Brunella

  Que es brunella? La Brunella és una menuda partida del terme de Castelló, una llesca de terra entre el riu Sec, i la sèquia de la Travessera, que neix als ullals de les Fontanelles, a prop de Sant Roc de Canet. Brunella és una paraula que em duu ressonàncies estimades, olors,textures, i gusts atàvics, primaris. Olors de les vaques de l’alqueria de Sento Carmela, de melonars esponerosos, d’herbassana de terra d’arròs i pàmpols de figuera. Textures sorrenques del  sauló de vora riu, de terra argilosa del camí d’Enriera, terra tova de la senda de la Travessera, fang suau dels […]